Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3892 a07c 500
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
3786 0d41
Reposted fromte-quiero te-quiero viasamozatrucie samozatrucie
7906 05a3 500
Reposted fromprecious precious viatwice twice
Reposted bybadblood badblood
4433 f394
Reposted fromamatore amatore viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
1198 4303
7013 086b 500
Marcin Świetlicki
"Prosty pozytywny"
2611 0ba9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabudas budas
6564 e075
Reposted bypulegonstraycatBrainy
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— jakub żulczyk
8922 53e7
Reposted fromweightless weightless
0838 7237
0833 c350 500
S&J
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viamlsn mlsn
7953 9cd8 500
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
Kłótnia z idiotą jest jak gra w szachy z gołębiem.
Nieważne, jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury,
nasra na szachownicę i będzie dumny, że wygrał
0189 32b0
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viatwice twice
3524 2791 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...